аз не съм самотна. не съм отчаяна.
не съм се изгубила нито за миг.
не тая в себе си никакви тайни.
нито никакви неизречени викове.

аз не плача за щяло-нещяло,
не будувам по цели нощи.
не крия кошмарите под одеалото.
още пращам писма по пощата.

аз те забравих ужасно бързо.
простих ти, че така си замина.
спокойствието ми е в кърпа вързано.

аз съм ужасна, ужасна лъжкиня.


15 юли '10
23:50