само ако знаеше колко са горещи очите ти
всеки път, когато срещнат погледа ми.
ако знаеше как сърцето си питам:
'хей, почакай, ама ти
наистина ли се трогна?'

ако знаеше, щеше ли да продължиш да ме гледаш
така, сякаш ти е ужасно горещо?

и се питам: 'а моите очи така ли изглеждат,
когато случайно
твоите срещнат?'


18 окт '10