На мене тишината ми е злато,
където се намирам и обичам.
За теб е равносилно на проклятие -
да замълчим ти е поличба.

А по-различен можеш ли да бъдеш?
Да мразиш да четеш поезия.
Кошмарите ти щом се сбъднат
от страх крилата си да режеш.

Да не разбираш сълзите от мъка.
Любов към собствената ти родина.
И тежеста на думата разлъка’,
и топлината във ‘любими’..


* * *

За теб иронията нищичко не значи..
Задраскай горното, ако обичаш,
че току-виж го вземеш за задача
и заопитваш да си по-различен..


30.12.12 г.
00:25